Starstable Database
Optimera kläder

Klädkombinationer med bästa skicklighets poäng

Växla till
optimera utrustning

Med 2176 klädobjekt (december 2016) så finns det mer än 10'000 miljarder möjliga kombinationer! Datorn gick igenom dem alla, tog fram de bästa kombinationerna (för olika sorteringar) och listade dem i den här tabellen.
Ha så kul medan du söker och optimerar dina kläder. Abbie Starwatcher.

Förklaring

Varje rad (1) i tabellen representerar en eller flera klädkombinationer som adderar upp till samma totala skicklighetspoäng (2). Endast en av dessa kombinationer visas i raden. Klicka på den gröna plus-ikonen till vänster om en rad för att i en ruta se (syns under raden) de motsvarande klädalternativen (3). Slutligen, om du klickar på ett kläd objekt i rutan byts det ut mot det som syns i raden.

Sortering

Klicka på en kolumn rubrik för att sortera efter motsvarande skicklighetspoäng. Om du trycker på Ctrl knappen kan du sortera flera kloumner samtidigt.
Välj maximal spelar nivå för att endast se kläder tillgängliga på den nivån.

Maximal spelar nivå:    
 HuvudbonaderTopparHandskarByxorSkor CombTotaltRidaHoppaKmdoSkötsel
Inget ansvar tas för uppgifternas fullständighet eller aktualitet!
Database © by Abbie Starwatcher / Images: screenshots from Starstable™ Online (SSO)
ANMÄRKNING: detta är en privat webbplats, jag har ingen affärsrelation med SSO!