Starstable Database
Starter Hästar

Starter Hästar

Det här är starthästarna, dvs du kan välja en av dessa Jorvik Warmblood hästar när du registrerar dig för spelet.

Manens färg

Du kan välja en av följande manfärger för din starthäst:

Gå tillbaka till hästbordet

Inget ansvar tas för uppgifternas fullständighet eller aktualitet!
Database © by Abbie Starwatcher / Images: screenshots from Starstable™ Online (SSO)
ANMÄRKNING: detta är en privat webbplats, jag har ingen affärsrelation med SSO!